Commit 225e4a4d authored by Ole Voldsæter's avatar Ole Voldsæter
Browse files

tallkoder for stilling og enhet (som erstatter avdeling og seksjon)

parent 137c86dd
package com.nesstar.rdf;
import au.com.bytecode.opencsv.CSVReader;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.Model;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.ModelFactory;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.RDFWriter;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
......@@ -15,6 +13,8 @@ import java.util.List;
* @author Ole Voldsæter
*/
public class Main {
private final static Property skosPrefLabel = ResourceFactory.createProperty("http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel");
private Model model;
private List<String[]> records;
......@@ -35,7 +35,32 @@ public class Main {
// todo: build a model
for (String[] record : records) {
// todo: do stuff with records (phone, surname, fist name, seksjon, avdeling, e-mail)
/*
todo: do stuff with records (columns are: phone, surname, fist name, role, unit, e-mail)
Role codes:
1: Adm. direktør
2: Avdelingsdirektør
3: Seksjonsleder
4: Spesialrådgiver
5: Seniorrådgiver
6: Rådgiver
7: Seniorkonsulent
8: Assistent
Unit codes:
1: NSD
2: Administrasjon og individdata
5: Administrasjon og individdata
6: Personverntjenester
3: IT og utvikling
7: Programvareutvikling
8: IT og web
4: Intervju- og datatjenester
9: Datatjenester
10: Intervjutjenester
11: DBH
*/
}
return this;
......
55 58 21 18,Henrichsen,Bjørn,Adm. direktør,,,bjorn.henrichsen@nsd.uib.no
55 58 33 88,Kvalheim,Vigdis,Avdelingsdirektør,,Administrasjon, individdata og personvern,vigdis.kvalheim@nsd.uib.no
55 58 21 23,Kiberg,Dag,Seksjonsleder,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,dag.kiberg@nsd.uib.no
55 58 21 19,Dueland,Anne M.,Seniorkonsulent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,anne.dueland@nsd.uib.no
55 58 25 84,Frotvedt,Randi,Seniorkonsulent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,randi.frotvedt@nsd.uib.no
55 58 31 05,Henriksen,Gry-Hege,Spesialrådgiver,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,gry.henriksen@nsd.uib.no
55 58 32 75,Krogh,Ingvild A.,Rådgiver,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,ingvild.krogh@nsd.uib.no
55 58 32 26,Kvamme,Trond,Seniorrådgiver,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,trond.kvamme@nsd.uib.no
55 58 23 07,Løvlie,Audun Gabriel,Assistent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,audun.lovlie@nsd.uib.no
55 58 89 22,Mortensen,Gry Hellem,Assistent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,gry.mortensen@nsd.uib.no
55 58 89 19,Ramsdal,Aina Hereide,Seniorkonsulent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvernAina.Ramsdal@nsd.uib.no
55 58 29 94,Reinertsen,Øivind A. S.,Assistent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,oivind.reinertsen@nsd.uib.no
55 58 26 98,Ringstad,Linda,Seniorkonsulent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,linda.ringstad@nsd.uib.no
55 58 83 71,Robins,Victoria L.,Seniorkonsulent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,victoria.robins@nsd.uib.no
55 58 23 76,Tvedt,Heidi,Seniorkonsulent,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,heidi.tvedt@nsd.uib.no
55 58 28 74,Tønnessen,Christopher,Rådgiver,Administrasjon og individdata,Administrasjon, individdata og personvern,christopher.tonnessen@nsd.uib.no
55 58 35 42,Segadal,Katrine Utaaker,Seksjonsleder,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,katrine.segadal@nsd.uib.no
55 58 25 83,Arnesen,Sondre S.,Rådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,sondre.arnesen@nsd.uib.no
55 58 26 35,Brautaset,Inga,Seniorrådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,inga.brautaset@nsd.uib.no
55 58 89 26,Halskau,Åsne,Seniorrådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,asne.halskau@nsd.uib.no
55 58 29 53,Håvardstun,Kjersti,Spesialrådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,kjersti.havardstun@nsd.uib.no
55 58 36 01,Lexau,Juni Skjold,Rådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,juni.lexau@nsd.uib.no
55 58 89 11,Rød,Linn-Merethe,Seniorrådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,linn.rod@nsd.uib.no
55 58 31 52,Schildmann,Marie Strand,Seniorrådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,marie.schildmann@nsd.uib.no
55 58 33 48,Sivertsen,Marte,Rådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,marte.sivertsen@nsd.uib.no
55 58 24 10,Somby,Anne-Mette,Seniorrådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,anne-mette.somby@nsd.uib.no
55 58 33 77,Tenold,Lis,Spesialrådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,lis.tenold@nsd.uib.no
55 58 26 54,Thorarensen,Hildur,Rådgiver,Personverntjenester,Administrasjon, individdata og personvern,Hildur.Thorarensen@nsd.uib.no
55 58 21 22,Alvheim,Atle,Avdelingsdirektør,,IT og utvikling,atle.alvheim@nsd.uib.no
55 58 89 16,Risnes,Ørnulf,Seksjonsleder,Programvareutvikling,IT og utvikling,ornulf.risnes@nsd.uib.no
55 58 23 85,Alvær,Eirik,Rådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,eirik.alvar@nsd.uib.no
55 58 29 79,Bidargaddi,Archana,Seniorrådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,archana.bidargaddi@nsd.uib.no
55 58 21 88,Førgaard,Ricco,Seniorrådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,ricco.madsen@nsd.uib.no
55 58 29 28,Liu,Yong,Seniorrådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,yong.liu@nsd.uib.no
55 58 32 25,Pedersen,Trond,Seniorrådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,trond.pedersen@nsd.uib.no
55 58 21 98,Revheim,Sigbjørn,Spesialrådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,sigbjorn.revheim@nsd.uib.no
55 58 21 25,Thuen,Kjetil,Spesialrådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,kjetil.thuen@nsd.uib.no
55 58 20 43,Vestrheim,Eirik,Rådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,eirik.vestrheim@nsd.uib.no
55 58 21 92,Voldsæter,Ole,Seniorrådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,ole.voldsater@nsd.uib.no
55 58 21 97,Xue,Feng,Rådgiver,Programvareutvikling,IT og utvikling,feng.xue@nsd.uib.no
55 58 21 20,Øymyr,Bjarne,Seksjonsleder,IT og web,IT og utvikling,bjarne.oymyr@nsd.uib.no
55 58 21 67,Bakkmoen,Håvard Venge,Seniorrådgiver,IT og web,IT og utvikling,havard.bakkmoen@nsd.uib.no
55 58 89 13,Bhatti,Adeel Arif,Rådgiver,IT og web,IT og utvikling,adeel.bhatti@nsd.uib.no
55 58 20 59,Furudal,Olga,Seniorrådgiver,IT og web,IT og utvikling,olga.furudal@nsd.uib.no
55 58 21 64,Herheim,Carl-Erik J.,Seniorrådgiver,IT og web,IT og utvikling,carl-erik.herheim@nsd.uib.no
55 58 21 16,Holm,Lars W.,Spesialrådgiver,IT og web,IT og utvikling,lars.holm@nsd.uib.no
55 58 21 74,Paulsen,Anders,Rådgiver,IT og web,IT og utvikling,anders.paulsen@nsd.uib.no
55 58 31 62,Teweldemedhin,Eyob,Rådgiver,IT og web,IT og utvikling,eyob.teweldemedhin@nsd.uib.no
55 58 32 63,Vikøren,Rune,Seniorrådgiver,IT og web,IT og utvikling,rune.vikoren@nsd.uib.no
55 58 32 46,Skjåk,Knut Kalgraff,Avdelingsdirektør,,Intervju- og datatjenester,knut.skjak@nsd.uib.no
55 58 21 99,Marøy,Terje,Seksjonsleder,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,terje.maroy@nsd.uib.no
55 58 29 57,Fiksdal,Iver Midgard,Rådgiver,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,Iver.Fiksdal@nsd.uib.no
55 58 89 18,Jåstad,Atle,Spesialrådgiver,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,atle.jastad@nsd.uib.no
55 58 39 51,Nicolaisen,Kristina,Rådgiver,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,kristina.nicolaisen@nsd.uib.no
55 58 21 24,Nilsen,Astrid,Seniorrådgiver,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,astrid.nilsen@nsd.uib.no
55 58 89 30,Orten,Hilde,Spesialrådgiver,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,hilde.orten@nsd.uib.no
55 58 38 66,Rolland,Vidar,Spesialrådgiver,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,vidar.rolland@nsd.uib.no
55 58 21 93,Tveit,Sigmund,Seniorrådgiver,Datatjenester,Intervju- og datatjenester,sigmund.tveit@nsd.uib.no
55 58 89 25,Kolsrud,Kirstine,Seksjonsleder,Intervjutjenester,Intervju- og datatjenester,kirstine.kolsrud@nsd.uib.no
55 58 89 29,Banasiak,Anna,Seniorrådgiver,Intervjutjenester,Intervju- og datatjenester,anna.banasiak@nsd.uib.no
55 58 89 17,Bergseth,Gyrid Havåg,Seniorrådgiver,Intervjutjenester,Intervju- og datatjenester,gyrid.bergseth@nsd.uib.no
55 58 89 15,Beuster,Benjamin,Seniorrådgiver,Intervjutjenester,Intervju- og datatjenester,Benjamin.Beuster@nsd.uib.no
55 58 26 99,Johannesen,Bjørn-Ole,Seniorrådgiver,Intervjutjenester,Intervju- og datatjenester,bjorn-ole.johannesen@nsd.uib.no
55 58 89 20,Øvrebø,Ole-Petter,Seniorrådgiver,Intervjutjenester,Intervju- og datatjenester,ole-petter.ovrebo@nsd.uib.no
55 58 32 47,Løseth,Benedicte,Seksjonsleder,DBH,Intervju- og datatjenester,benedicte.loseth@nsd.uib.no
55 58 32 36,Andersen,Ove,Spesialrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,ove.andersen@nsd.uib.no
55 58 26 13,Bersvendsen,Yngve,Spesialrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,yngve.bersvendsen@nsd.uib.no
55 58 31 00,Halse,Rolf,Seniorrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,rolf.halse@nsd.uib.no
55 58 32 32,Hatlestad,Hans Tau,Seniorrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,hans.hatlestad@nsd.uib.no
55 58 24 09,Hovden,Thor,Seniorrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,thor.hovden@nsd.uib.no
55 58 89 08,Jentoft,Cecilie Hopland,Seniorrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,Cecilie.Jentoft@nsd.uib.no
55 58 29 98,Kyriacou,Anita Arianna,Seniorrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,arianna.kyriacou@nsd.uib.no
55 58 89 14,Larsen,Hilde Anita,Spesialrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,hilde.larsen@nsd.uib.no
55 58 21 21,Mundal,Bjarne,Seniorrådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,bjarne.mundal@nsd.uib.no
55 58 83 34,Saxe,Maren Elise,Rådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,maren.saxe@nsd.uib.no
55 58 22 53,Vårdal,Ole Henning,Rådgiver,DBH,Intervju- og datatjenester,ole.vardal@nsd.uib.no
\ No newline at end of file
55 58 21 18,Henrichsen,Bjørn,1,1,bjorn.henrichsen@nsd.uib.no
55 58 33 88,Kvalheim,Vigdis,2,2,vigdis.kvalheim@nsd.uib.no
55 58 21 23,Kiberg,Dag,3,5,dag.kiberg@nsd.uib.no
55 58 21 19,Dueland,Anne M.,7,5,anne.dueland@nsd.uib.no
55 58 25 84,Frotvedt,Randi,7,5,randi.frotvedt@nsd.uib.no
55 58 31 05,Henriksen,Gry-Hege,4,5,gry.henriksen@nsd.uib.no
55 58 32 75,Krogh,Ingvild A.,6,5,ingvild.krogh@nsd.uib.no
55 58 32 26,Kvamme,Trond,5,5,trond.kvamme@nsd.uib.no
55 58 23 07,Løvlie,Audun Gabriel,8,5,audun.lovlie@nsd.uib.no
55 58 89 22,Mortensen,Gry Hellem,8,5,gry.mortensen@nsd.uib.no
55 58 89 19,Ramsdal,Aina Hereide,7,5,Administrasjon, individdata og personvernAina.Ramsdal@nsd.uib.no
55 58 29 94,Reinertsen,Øivind A. S.,8,5,oivind.reinertsen@nsd.uib.no
55 58 26 98,Ringstad,Linda,7,5,linda.ringstad@nsd.uib.no
55 58 83 71,Robins,Victoria L.,7,5,victoria.robins@nsd.uib.no
55 58 23 76,Tvedt,Heidi,7,5,heidi.tvedt@nsd.uib.no
55 58 28 74,Tønnessen,Christopher,6,5,christopher.tonnessen@nsd.uib.no
55 58 35 42,Segadal,Katrine Utaaker,3,6,katrine.segadal@nsd.uib.no
55 58 25 83,Arnesen,Sondre S.,6,6,sondre.arnesen@nsd.uib.no
55 58 26 35,Brautaset,Inga,5,6,inga.brautaset@nsd.uib.no
55 58 89 26,Halskau,Åsne,5,6,asne.halskau@nsd.uib.no
55 58 29 53,Håvardstun,Kjersti,4,6,kjersti.havardstun@nsd.uib.no
55 58 36 01,Lexau,Juni Skjold,6,6,juni.lexau@nsd.uib.no
55 58 89 11,Rød,Linn-Merethe,5,6,linn.rod@nsd.uib.no
55 58 31 52,Schildmann,Marie Strand,5,6,marie.schildmann@nsd.uib.no
55 58 33 48,Sivertsen,Marte,6,6,marte.sivertsen@nsd.uib.no
55 58 24 10,Somby,Anne-Mette,5,6,anne-mette.somby@nsd.uib.no
55 58 33 77,Tenold,Lis,4,6,lis.tenold@nsd.uib.no
55 58 26 54,Thorarensen,Hildur,6,6,Hildur.Thorarensen@nsd.uib.no
55 58 21 22,Alvheim,Atle,2,3,atle.alvheim@nsd.uib.no
55 58 89 16,Risnes,Ørnulf,3,7,ornulf.risnes@nsd.uib.no
55 58 23 85,Alvær,Eirik,6,7,eirik.alvar@nsd.uib.no
55 58 29 79,Bidargaddi,Archana,5,7,archana.bidargaddi@nsd.uib.no
55 58 21 88,Førgaard,Ricco,5,7,ricco.madsen@nsd.uib.no
55 58 29 28,Liu,Yong,5,7,yong.liu@nsd.uib.no
55 58 32 25,Pedersen,Trond,5,7,trond.pedersen@nsd.uib.no
55 58 21 98,Revheim,Sigbjørn,4,7,sigbjorn.revheim@nsd.uib.no
55 58 21 25,Thuen,Kjetil,4,7,kjetil.thuen@nsd.uib.no
55 58 20 43,Vestrheim,Eirik,6,7,eirik.vestrheim@nsd.uib.no
55 58 21 92,Voldsæter,Ole,5,7,ole.voldsater@nsd.uib.no
55 58 21 97,Xue,Feng,6,7,feng.xue@nsd.uib.no
55 58 21 20,Øymyr,Bjarne,3,8,bjarne.oymyr@nsd.uib.no
55 58 21 67,Bakkmoen,Håvard Venge,5,8,havard.bakkmoen@nsd.uib.no
55 58 89 13,Bhatti,Adeel Arif,6,8,adeel.bhatti@nsd.uib.no
55 58 20 59,Furudal,Olga,5,8,olga.furudal@nsd.uib.no
55 58 21 64,Herheim,Carl-Erik J.,5,8,carl-erik.herheim@nsd.uib.no
55 58 21 16,Holm,Lars W.,4,8,lars.holm@nsd.uib.no
55 58 21 74,Paulsen,Anders,6,8,anders.paulsen@nsd.uib.no
55 58 31 62,Teweldemedhin,Eyob,6,8,eyob.teweldemedhin@nsd.uib.no
55 58 32 63,Vikøren,Rune,5,8,rune.vikoren@nsd.uib.no
55 58 32 46,Skjåk,Knut Kalgraff,2,4,knut.skjak@nsd.uib.no
55 58 21 99,Marøy,Terje,3,9,terje.maroy@nsd.uib.no
55 58 29 57,Fiksdal,Iver Midgard,6,9,Iver.Fiksdal@nsd.uib.no
55 58 89 18,Jåstad,Atle,4,9,atle.jastad@nsd.uib.no
55 58 39 51,Nicolaisen,Kristina,6,9,kristina.nicolaisen@nsd.uib.no
55 58 21 24,Nilsen,Astrid,5,9,astrid.nilsen@nsd.uib.no
55 58 89 30,Orten,Hilde,4,9,hilde.orten@nsd.uib.no
55 58 38 66,Rolland,Vidar,4,9,vidar.rolland@nsd.uib.no
55 58 21 93,Tveit,Sigmund,5,9,sigmund.tveit@nsd.uib.no
55 58 89 25,Kolsrud,Kirstine,3,10,kirstine.kolsrud@nsd.uib.no
55 58 89 29,Banasiak,Anna,5,10,anna.banasiak@nsd.uib.no
55 58 89 17,Bergseth,Gyrid Havåg,5,10,gyrid.bergseth@nsd.uib.no
55 58 89 15,Beuster,Benjamin,5,10,Benjamin.Beuster@nsd.uib.no
55 58 26 99,Johannesen,Bjørn-Ole,5,10,bjorn-ole.johannesen@nsd.uib.no
55 58 89 20,Øvrebø,Ole-Petter,5,10,ole-petter.ovrebo@nsd.uib.no
55 58 32 47,Løseth,Benedicte,3,11,benedicte.loseth@nsd.uib.no
55 58 32 36,Andersen,Ove,4,11,ove.andersen@nsd.uib.no
55 58 26 13,Bersvendsen,Yngve,4,11,yngve.bersvendsen@nsd.uib.no
55 58 31 00,Halse,Rolf,5,11,rolf.halse@nsd.uib.no
55 58 32 32,Hatlestad,Hans Tau,5,11,hans.hatlestad@nsd.uib.no
55 58 24 09,Hovden,Thor,5,11,thor.hovden@nsd.uib.no
55 58 89 08,Jentoft,Cecilie Hopland,5,11,Cecilie.Jentoft@nsd.uib.no
55 58 29 98,Kyriacou,Anita Arianna,5,11,arianna.kyriacou@nsd.uib.no
55 58 89 14,Larsen,Hilde Anita,4,11,hilde.larsen@nsd.uib.no
55 58 21 21,Mundal,Bjarne,5,11,bjarne.mundal@nsd.uib.no
55 58 83 34,Saxe,Maren Elise,6,11,maren.saxe@nsd.uib.no
55 58 22 53,Vårdal,Ole Henning,6,11,ole.vardal@nsd.uib.no
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment