GitLab oppdateres den 08.05.2019 ifra 08:30/09:00. Oppdatering estimert til omtrent 20/30+ minutter. GitLab 11.10.x er planlagt å bli installert ved oppdateringen.

P

polsys

NSDs data arkiver om det politiske system (Storting, Regjering, Parti) og Forvaltningsdatabasen.