GitLab oppdateres den 08.05.2019 ifra 08:30/09:00. Oppdatering estimert til omtrent 20/30+ minutter. GitLab 11.10.x er planlagt å bli installert ved oppdateringen.

 • Ricco Førgaard's avatar
  * Updated to nesstar-api 0.2 · f9540f6b
  Ricco Førgaard authored
     * Better enforcement of MVC pattern (and renamed classes to make this more
    obvious)
     * Added a web based installation/configuration module that reads and
     * writes to a property file
     * If the server isn't configured, it won't work (but throw Internal
     * Server Error)
  f9540f6b