index.html 1.15 KB
Newer Older
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
1 2
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
3 4
  <head>
    <meta charset="utf-8">
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
5
    <title>ListPeeker Demo</title>
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
6 7
    <link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.3.2/css/bootstrap-combined.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
8
    <link href="studylist.css" rel="stylesheet">
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
9

Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
10 11 12
    <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/headjs/0.99/head.min.js"></script>
    <script>
      head.js("studylist.js");
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
13 14 15 16 17 18 19
    </script>
  </head>
  <body>
   <div class="hero-unit">
     <h1>Data fra Skolenesstar</h1>
     Finn interresante studier i listen under.
   </div>
20
   <div id="content"></div>
21

Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
22
   <h2 id="target"></h2>
23
   <div id="expander">
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
24 25 26
     <div class="metadata">
      <div class="abstract lead"></div>
      <div class="buttons">
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
27 28
        <button class="btn btn-info"><i class="icon-info-sign"></i> Mer metadata</button>
        <button class="btn btn-success"><i class="icon-ok-sign"></i> Velg studie</button>
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
29 30 31
      </div>
     </div>
   </div>
32

Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
33
  </body>
Kjetil Thuen's avatar
Kjetil Thuen committed
34
</html>