GitLab oppdateres den 08.05.2019 ifra 08:30/09:00. Oppdatering estimert til omtrent 20/30+ minutter. GitLab 11.10.x er planlagt å bli installert ved oppdateringen.

  1. 30 Nov, 2016 1 commit
  2. 22 Nov, 2016 2 commits